Vasily Podkolzin with a Goal vs. Pittsburgh Penguins

Vasily Podkolzin (Vancouver Canucks) with a Goal vs. Pittsburgh Penguins, 12/04/2021